SM 2016 2016-08-14

Niklas Löfroth
Anders Hellsén
Gunnar Carlsson
Lars Roos
Ingolf Johnsson
Thomas Johnsson
Leif Sundvall
Staffan Ekström
Ove Andersson
Lennart Nord
Inkräktare på vingen
Pteranodon?
Domare Stefan Karlsson, Ingemar Larsson och Kauko Kainulainen.
Deltagarna