SM 2013 2013-08-16

Ove Andersson start
Ove Andersson
Michael Palm släpper Jerker Vinnå's Pathfinder
Jerker Vinnå
Ove Andersson, Niklas Löfroth och Norvald Olsvold
Harry Kolberg släpper åt Clamer Meltzer
Northern Light - Clamer Meltzer
Northern Light - Clamer Meltzer
Northern Light - Clamer Meltzer
Northern Light - Clamer Meltzer
Rainbow - Norvald Olsvold
Harry Kohlberg
Harry Kohlberg
Jerker Vinnå och Staffan Ekström
Lennart Nord och Jerker Vinnå
Lennart Nord släpper åt Michael Palm
Depå
Michael Palm
Michael Palm
Impact - Lennart Nord