SM 2014 2014-08-29-31

Lingården med 9 anmälda deltagare i stuntklassen (klass F2B). Bara 7 fullföljde tävlingen p.g.a. skador på modell eller pilot.
Alf Lindholm samspråkar med Thomas Johnsson.
Alf Lindholm från Finland var den ende utländske deltagaren på SM.
Ingolf Johnsson 's "Blue Max" konstruerad av japanen Kaz Minato.
Lägg märke till att utledarna gjorts olika långa, så att inte linkrokarna skall kunna haka i…
Thomas känner på vevaxeln till motorn på sin modell under överinseende av pappa Ingolf. Det visade sig att Stalker-motorns vevaxel var i stort sett av, men att…
Michael Palm släpper Alf Lindholms "Magnum" under en träningsflygning.
Michael Palm från Bananrepubliken lär ha gjort 300 träningsflygningar i år. - Sånt syns i resultatlistan!
Thomas Johnsson visade att hårt arbete och en otrolig entusiasm ger resultat.
På begäran av Staffan Ekström hade en av domarna, Willy Blom, tagit med sin "Stuntvinkelmätare" igen, för att konstatera att även Staffan himself vid träning…
Ingemar Larsson och Jerker Vinnå i Karlskoga MFK's klubbstuga.
Modellen är en "T-Rex" konstruerad av amerikanen Brad Walker.
Staffan Ekström monterar ihop ”Super Caudron”. Kärran har avtagbara vingar/flaps, stabbe/höjdroder och fena/sidroder.
Niklas Löfroth tittar på.
Staffan Ekström 's nya stuntmodell, en "Caudron", konstruerad av amerikanen Frank McMillan.
Modellen var ännu ej helt färdigtrimmad och användes därför inte på…
"Caudron". - Det syns att det är Staffan som byggt den.
Thomas Johnsson 's reservkärra, en "Impact", med något modifierad kropp.
Hjulkåpor enligt Thomas Johnsson.
"Kåporna" består av en plywoodbit fäst på landningsstället, med en pålimmad "strömlinjebulle" bakom.
Trasig vevaxel.
Staffan Ekström och Thomas Jonsson med sina nya kärror.
Michael Palm tar emot 3:e-priset i stunt, av tävlingsledaren Niklas Löfroth.
Ove Andersson tar emot 2:a-priset i stunt, av tävlingsledaren Niklas Löfroth.
Staffan Ekström tar emot 1:a-priset i stunt, av tävlingsledaren Niklas Löfroth. Dessutom får Staffan priserna som instiftades av SLIS år 2010: "Ove Andersson…