Västkustträffen 2014 2014-09-13

Johan Larsson mäter upp nya linor inför tävlingen.
Niklas Löfroth förbereder sin Impact.
Staffan Ekström har hämtat startack efter flygning.
Staffan och Niklas.
Niklas Löfroths handtag.
Thomas Jonssons handtag.
Staffan Ekströms handtag.
Alf Lindholms handtag?
Okänt handtag.
Okänt handtag.
Okänt handtag.
Okänt handtag.
Okänt handtag.
Okänt handtag.
Okänt handtag.
Okänt handtag.
Okänt handtag.
Okänt handtag.
Ove Anderssons handtag.
Thomas Jonsson, Alf Lindholm och Ove Andersson i depån.