Ålborg 2015 2015-05-24

Stuntdepå.
Depån.
Depån.
Staffan Ekströms Impact och Aage Wibergs Music.
Emil och Michael Palms kärror.
Några kärror från depån. Närmast Calle Fanøe’s SV-11.
Röd Nobler.
Niels-Erik Hansens röda nobler.
Calle Fanös SV-11.
Leif O. Mortenssens Knight.
Uffe Olesen.
Emil Palm med sina två kärror.
Lennart Nord och Leif O. Mortensen.
Leif O. Mortenssen på väg ut i cirkeln för start.
Michael Palm startar Emils motor.
Emil Palm. Pappa Michael hjälper med manöverordning.
Jerker Vinnå startar motorn.
Lennart Nord fixar med propellern före start. Ove Andersson assisterar.
Ove Andersson släpper Lenart Nords Impact.
Ove Andersson med Lennart Nords Impact.