Västkustträffen 2013 2013-09-14

Depå före tävlingsstart
Tävlingsledare Ingemar Larsson och Alf Eskilsson
Depå
Dan Hune, Danmark, elmotor
Dan Hune
Ingvar Nilsson, SIG Acrobat, RO Jett 40
Niklas Löfroth och Rudolf Roos
Thomas Jonsson, Niklas Löfroth, Rudol Ross och Ingolf Jonsson
Taktiksnack i depån
Niklas Löfroth "burpar"
Thomas Jonsson med pappa Ingols Giseke Nobler
Domare Kauko Kainulainen och Alf Eskilsson
Ingvar Nilsson, poängräkning
Norvald Olsvold startar
Norvald Olsvold startar
Jerker Vinnå och Mikael Palm
Niklas Löfroth - Impact
Giseke Nobler - Ingolf Jonsson
Dan Hune
Harry Kohlberg