SLIS - Sveriges Linflygares Intressefrämjande av Stunt

Föreningen för stuntflygare

Tidningen LINA ges ut 2-4 gånger per år. Ansvarat att sätta samman tidningen delas av Ingemar Larsson och Niklas Löfroth.

Bidrag till LINA mottages tacksamt av redaktionen.

Fram till och med 1986 hette tidningen SLIS-Bullentinen, då den bytte namn till LINA.

2023

2022

2021