Om SLIS

SLIS - Sveriges Linflygares Intressfrämjande av Stunt

Syftet med SLIS och LINA är att bidra till linflygets utveckling genom spridning av kunskap, skapa kontakter, förmedla nyheter, publicera ritningar samt informera on tävlingar och resultat.

Tidningen LINA ges ut 2-4 gånger per år.

Bli medlem.

SLIS stadgar.


Styrelse och kontaktpersoner:


Namn

Staffan Ekström

Ove Andesson

Niklas Löfroth

Ingemar Larsson

Funktion

Ordförande

Kassör

Sekreterare/redaktör

Redaktör

Hem

046-51475

021-131742

054-189515

0521-67212

Mobil

072-1792399

 


 

Mail© SLIS 2013