Tävlingsklasser

I stunt tävlas i två klasser, F2B och Semistunt

© SLIS 2013