Kga2016-8

Niklas hjälper Ove att vända kärran.

© SLIS 2013