Kga2016-34

Michael förbereder Emils kärra.

© SLIS 2013