Kga2016-3

Thomas Johnsson väntar på starttecken från Niklas.

© SLIS 2013