Kga2016-16

Niklas redo att släppa Staffans kärra.

© SLIS 2013