Kga2016-13

Staffan Ekström väntar i depån.

© SLIS 2013