Kga2016-10

Anders Hellsèn. Första gången i Karlskoga.

© SLIS 2013